האוניברסיטה הפתוחה לריפוי

 

 
 

 

 

 

מקור אמין לבריאות ותזונה

יעוץ לבריאות טבעית, ריפוי עצמי וחיים ללא רעלים

 
 

 

שידור ראשון: היסודות שדורשים חיזוק באנדומטריוזיס

שידור שני: התנהלות אגן בריאה

שידור שלישי: עיקרי עקרונות התזונה לאנדומטריוזיס

שידור רביעי: חומרים שמפריעים לריפוי אנדומטריוזיס – חלק ראשון

שידור רביעי חלק ב': חומרים שמפריעים לריפוי אנדומטריוזיס

שידור חמישי -המוקדים כמפה אל הנפש (המחלה ככלי ריפוי)

שידור שישי – פריון ואנדומטריוזיס