בת המלכה והקבצנית-לקחנית – אגדה אמיתית

אגדה אמיתית על מהותה של מחלה ומהותו של ריפוי כפי שאני תופשת אותם. סיפור שהוא מתנה לעבודת ריפוי מעמיקה.